Libby o Sundby gård i BROTTBY

 Gårdarna idag 

Ursprungligen fanns på Libby Gård  i Brottby en mangårdsbyggnad och en sidobyggnad samt ekonomibyggnader.

På Sundby Gård i Brottby fanns inget bostadshus , när vi förvärvade gården, men ett hus omgjort till dagis, ett litet torp, en gammal lada och en ekonomibyggnad.

Under årens lopp har vi byggt till och byggt om och utökat med fler boningshus och ett stall.

Till båda gårdarna hör åkrar, ängar och skog.

Bilden ovan är mangårdsbyggnaden på Libby

 

Fåren håller öppet landskap