Libby o Sundby gård i BROTTBY

 Gårdarna idag 

Libby och Sundby ligger bredvid varandra , två gårdar under samma tak.

Vi startade med Libby, men när Sundby blev ledigt passade det bra att utöka arealen något.  

På Sundby Gård  fanns inget bostadshus ,  men ett hus omgjort till dagis och lite sämre hus från forna tider.

Under årens lopp har vi byggt till och byggt om och utökat med fler boningshus och ett stall.

Till båda gårdarna hör åkrar, ängar och skog.

Bilden ovan är infarten till Libby

 

Fåren håller öppet landskap